Na [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na przyimek Mama siedzi na fotelu.