Minos

  • król Krety,
  • ojciec potwora Minotaura,
  • zleca Dedalowi budowę labiryntu,
  • czyni Dedala powiernikiem swoich sekretów,
  • głuchy na prośby Dedala, który chce wrócić do ojczyzny.