Trudny wybór

Sobieski kochał Marysieńkę, ale ciągnęło go do Turków.