„Schyłek wieku” Wisławy Szymborskiej

  • Wiersz z tomu „Ludzie na moście” z 1986 roku.
  • Zalicza się go bezpośredniej.
  • Powiązany jest ze współczesnością.
  • Szymborska poddała ocenie wiek XX z perspektywy jego końca.
  • Podmiot liryczny wypowiada się w imieniu zbiorowości.
  • Niestety, ocena wypada pesymistycznie, ponieważ pokładane w nim nadzieje nie spełniły się.
  • W zasadzie |XX wiek przyniósł mnóstwo cierpienia, zła i wojen.
  • wiersz wyraża bezsilność, rezygnację, rozczarowanie, zwątpienie, negatywną ocenę ludzi.
  • Należy go odczytywać w wymiarze uniwersalnym, a wnioskiem jest konkluzja, że człowiek nie potrafi budować świata opartego na wartościach, mimo że deklaruje takie pragnienie.