„Marsz Polonia”

Utwór początkowo nazywany „Pieśnią Polaków, wywodzący się z „Mazurka Dąbrowskiego”. Autorami tekstu pieśni jest kilku twórców, niestety nieznanych z nazwiska.  Początkowo nazywano tę pieśń „Marsz Czachowskiego”. Śpiewano ją już w okresie powstania styczniowego (1863), ale na zupełnie inna melodię jak współcześnie.Największą popularność zdobyła w okresie I wojny światowej, kiedy trafiła do Legionów Polskich, armii Józefa Hallera. Wtedy też dopisano do niej część zwrotek, dlatego funkcjonowała w kilku wersjach. Inne źródła mówią, że powstała w Ameryce, a do Polski trafiła z Brazylii, przywieziona  przez nauczycielkę i działaczkę ruchu chłopskiego Jadwigę Jahołkowską .  W międzywojniu  śpiewali ją głównie harcerze, po wojnie zaś stała sie niejako hymnem polskich emigrantów, za granicą nazywana jest  „Marszem Polonii”. W pierwotnej wersji pieśń rozpoczynały słowa: „Jeszcze Polska nie zginęła, choć my za morzami”, a kończyły: „Amerykę rzucim i do Polski wrócim”. Śpiewali ją harcerze w okresie międzywojennym, a podczas II wojny światowej żołnierze polscy na Zachodzie, popularyzując własną odmianę refrenu „Marsz, marsz Sikorski”. Była to także pieśń śpiewana przez Ludowe Wojsko Polskie podczas II wojny światowej.

To dzięki tej pieśni powstał termin Polonia, określający Polaków na stałe zamieszkałych poza Polską. „Marsz Polonii” jest śpiewany podczas patriotycznych uroczystości za granicą oraz polonijnych w kraju.

 

 

Rozproszeni po wszem świecie
Gnani w obce wojny,
Zgromadziliśmy się przecie
W jedno kółko zbrojne.
Marsz, marsz Polonia,
Nasz dzielny narodzie,
Odpoczniemy po swej pracy
W ojczystej zagrodzie.

Z wiosną zabrzmi trąbka nasza,
Pocwałują konie,
Sławą polskiego psałterza
Zabrzmią nasze bronie.

Przejdziem Litwę, przejdziem Wołyń,
Popasiem w Kijowie.
Zimą przy węgierskim winie
Staniemy w Krakowie.

Od Krakowa bitą drogą
Do Warszawy wrócim,
Co zastaniem resztę wroga
Na łeb w Wisłę wrzucim.

Na królewski gród zhańbiony
Wzleci orlę białe,
Hukną działa, Jękną dzwony,
Polakom na chwałę.

Moskal Polski nie zdobędzie
Dobywszy pałasza
Hasłem naszym wolność będzie
O Ojczyzna nasza.