Mit arkadyjski

 • Mit dotyczący starożytnej Arkadii.
 • Topos wędrujący w kulturze, literaturze, sztukach pięknych.
 • Opowieści  dotyczące Edenu, Elizjum, Parnasu, Atlantydy, niezwykłych miejsc szczęśliwości.
 • Karierę tego mitu rozpoczął Pauzaniasz, który w utworze „Wędrówka po Helladzie” (160-180) przedstawi opisy Attyki, Koryntu, Elidy, Beocji, opis wielu jeszcze innych zabytków Arkadii i miejsc geograficznych.
 • Arkadię odnaleźć można w dziełach : Hezjoda, Herodota, Lukrecjusza, Homera, Pindara, Owidiusza, Teokryta, Wergiliusza i innych.
 • Literatura antyczna stworzyła dwa obrazy Arkadii.
 • Jeden kojarzony z prostym ludem, muzyką, pasterzami żyjącymi w idyllicznej krainie, gdzie przedstawiana była jako miejsce wymarzonego szczęścia, utopii ludzkiej wyobraźni
 • Drugie spojrzenie nawiązywało do biblijnej wizji raju utraconego przez Adama i Ewę za grzech.
 • Mit arkadyjski odnaleźć można w wielu utworach twórców kolejnych epok.

Twórcy, którzy wprowadzili mit arkadyjski do swych utworów:

 • M. Rej („Żywot człowieka poczciwego”),
 • J. Kochanowski („Fraszki”, „Pieśń świętojańska om sobótce”),
 • S.F. Klonowic („Żale nagrobne”),
 • Sz. Zimorowic („Roksolanki, to jest Ruskie panny”),
 • J.J. Rousseau („Nowa Heloiza”, „Wyznania”),
 • K. Brodziński („Pieśń rolników”, „Wiesław”),
 • A. Mickiewicz („Pan Tadeusz”),
 • Cz. Miłosz („W Dolinie Issy”),
 • J. Stempowski  („”W dolinie Dniestru”, „Esej berdyczowski”),
 • J. Wittlin („Blaski i nędze wygnania”),
 • T. Różewicz (” Et in Arcadia ego”).