Pragmatyzm

  • Pojęcie o korzeniach greckich.
  • Oznacza dosłownie czynność, działanie.
  • Kierunek filozoficzny, pojawił sie na przełomie XIX i XX wieku.
  • Za twórców uważa się Charlesa Sandersa Peirce’a (1839-1914), amerykańskiego naukowca i filozofa, Williama Jamesa (1842-1910), amerykańskiego filozofa, psychologa, psychofizjologa, psychologa religii, prekursora psychologii humanistycznej i fenomenologii, brata pisarza Henry’ego Jamesa oraz  Johna Deweya (1859-1952), amerykańskiego filozofa,  pedagoga, przedstawiciel amerykańskiego progresywizmu.
  • Twórcy ci wiązali z działaniem i jego praktycznymi skutkami wiedzę, ale pojmowaną instrumentalnie.
  • Była ona narzędziem działania, dlatego pragmatyści twierdzili, że o prawdziwości prawa czy nauki teoretycznej decyduje praktyczne zastosowanie.