Anapest

  • Pojęcie ma korzenie greckie, oznacza wybijany w odwrotnym kierunku.
  • W metryce antycznej (mającej postać sylabiczno-iloczasową) stopa używana w pieśniach marszowych.
  • Później wykorzystywana w tragedii greckiej w pieśniach chóru, nieraz w partiach  lirycznych.
  • W wierszu syabicznym tak określana jest stopa trójsylabowa z ostatnią akcentowaną.
  • W polskiej literaturze znaleźć można anapest w utworach A. Mickiewicza czy A. Asnyka.