Mitologiczna historia Niobe

  • Przypomina biblijną historię Hioba.
  • Niobe to żona króla Teb.
  • Urodziła siedmiu synów i siedem córek.
  • Była z nich bardzo dumna.
  • Chwaliła się swym potomstwem.
  • Obraziła w ten sposób boginię Latonę, matkę Artemidy i Apolla.
  • Właśnie dzieci Latony w zemście zabiły całe potomstwo Niobe.
  • Śmierć wymierzyli strzelając z łuków.
  • Niobe bardzo cierpiała.
  • Litując się nad nią Zeus zamienił ją w skałę.