Arka Przymierza

  • Jest symbolem przymierza Boga z ludem Izraela.
  • Zostało ono  zawarte na górze Synaj.
  • W chrześcijaństwie i judaizmie ozdobna skrzynia.
  • Mojżesz złożył  w niej kamienne tablice z Dekalogiem.
  • W czasie wędrówki przez pustynię trzymano ją w Namiocie Spotkania, a później w świątyni w Jerozolimie.
  • Zaginęła ok. 586 roku p.n.e. podczas najazdu Babilończyków na Izrael.
  • Stała się przedmiotem legend i poszukiwań.
  • Jest bardzo często motywem w sztuce żydowskiej i chrześcijańskiej.
  • Używa się też innych określeń, m. in. „Arka Świadectwa”, „Arka Boża”, „Arka Pańska”, „Pan spoczywający na cherubach”, czy „Arka Przymierza Pana Zastępów, który zasiada na cherubach”.