Mity dla Greków

  • Obrazowy świętą przestrzeń.
  • Pokazywały reguły rządzące światem.
  • Dały poznać sów.
  • Przedstawiały greckie obyczaje i rytuały religijne.
  • Wyjaśniały zjawiska przyrody.
  • Pokazywały zasady funkcjonowania świata.
  • Budowały więzi społeczne i tożsamość Greków.
  • Tworzyły wzorce osobowe.
  • Pokazywały sposoby postępowania.