Mizoginizm

  • Postawa niechęci wobec kobiet.
  • Jest to męska reakcja na emancypację .
  • Wyraża lek przed kobietą jako źródłem nieszczęść.
  • Traktuje ją jako istotę niższą od mężczyzny.
  • Postrzega jej zmysłowość i biologiczność.