Antynomia

  • Poglądy, zdania wzajemnie sprzeczne.
  • Istotne, że każde z nich wydaje się jednak równie dobrze uzasadnione.