Młoda Polska [ramy czasowe]

  • Młoda Polska to najkrótszy okres w dziejach polskiej kultury.
  • Za jej początek uznaje się zazwyczaj 1890 rok, koniec natomiast top rok 1918.
  • Warto wspomnieć, że ramy poszczególnych epok mają charakter umowny.
  • Pisarze Młod4eej Polski wytworzyli równolegle z pokoleniem pozytywistów.
  • Nazwę Młoda Polska stworzyli sami przedstawiciele tego okresu.
  • Jako pierwszy użyła jej krytyk literacki Artur Górki, ogłaszając pod tym tytułem cykl artykułów programowych.
  • W innych krajach okres ten nazwano modernizmem (fr. = nowoczesny).
  •  Inny termin to też neoromantyzm wskazujący na powiązania z tradycją romantyczną.