Kraków [stolica Młodej Polski]

  • Krakowa w owym czasie stał się niekwestionowaną stolicą.
  • To zasługa mieszkańców zainteresowanych literaturą i sztuką.
  • Czasopisma wydawane w tamtym okresie  były areną dla artystów, krytyków, dziennikarzy.
  • Miasto tętniło różnymi wystawami, swoje prace prezentowali artyści polscy , także z innych zaborów oraz  zagraniczni.
  • Prężnie dział Uniwersytet Jagielloński i Akademia Sztuk Pięknych ze znamienitymi wykładowcami.
  • Studia podejmowała młodziż nie tylko z Galicji, ale też z Królestwa Polskiego i Wielkopolski.