Nirvana

  • Stan zapomnienia i spokoju.
  • Sfera bez wszelkich pragnień i namiętności.
  • Całkowite uwolnienie się od cierpień związanych z ziemską egzystencją.
  • Pojęcie ma korzenie w religii buddyjskiej.