Młodzieżowe słowo 2017 roku

Za najciekawszy neologizm uznano pojęcie smartwica, nazywające uzależnienie od telefonu, a także czasownik odjaniepawlić (lub odjaniepawlać), określający niespodziewane zdarzenie,

Najciekawsza metafora to rzeczownik pocisk i pokrewny czasownik pocisnąć kogoś, używane  w znaczeniu pogrążenia kogoś.

Więcej przeczytacie na http://www.rmf24.pl/nauka/news-znamy-mlodziezowe-slowo-roku-2017,nId,2477172#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome