Pszczyna

Kolejne powiedzenie do ćwiczeń. Zapraszamy!

W Pszczynie na szynie przejechało mysz, aż zazgrzytało.