Pszczyna

W Pszczynie na szynie przejechało mysz, aż zazgrzytało.