Młot [synonimy]

  • Młotek.
  • Tłuczek.
  • Tłuk.
  • Ubijak.
  • Ubijacz.
  • Kafar.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]