Młody [synonimy]

  • Niedojrzały.
  • Małoletni.
  • Młodociany.
  • W kwiecie wieku.
  • Niedorosły.
  • Mały.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]