Młodnieć [synonimy]

  • Odmłodnieć.
  • Odmładzać.
  • Zmieniać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]