Mną [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mną forma narzędnika zaimka ja Zapraszam ze mną.