Mnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mnie forma dopełniacza, celownika, biernika i miejscownika zaimka ja Zabierz mnie dzisiaj.