Mniej więcej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mniej więcej przysłówek Mniej więcej za dwa lata wyjeżdżam z kraju.