Moc [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
moc liczebnik nieokreślony Moc owoców spadło z drzew.
rzeczownik Silnik ma ogromną moc.