Mobilizować [synonimy]

  • Werbować.
  • Rekrutować.
  • Powoływać.
  • Zaciągać.
  • Przygotowywać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]