Moc [synonimy]

  • Siła.
  • Sprawność.
  • Ene4rgia.
  • Napięcie.
  • Potęga.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]