Mocno [synonimy]

  • Twardo.
  • Silnie.
  • Zdrowo.
  • Trwale.
  • Głośno.
  • Namiętnie.
  • Nierozerwalnie.
  • Namiętnie.
  • Bardzo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]