Moczyć [wyrazy przeciwstawne]

  • Zmoczyć.
  • Prysnąć.
  • Bryznąć.
  • Obluzgać.
  • Zrosić.
  • Nawadniać.
  • Lać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]