Modlić się [wyrazy przeciwstawne]

  • Zatapiać się w modlitwie.
  • Zanosić błagania.
  • Wznosić modły.
  • Klepać.
  • Trzepać pacierze.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]