Modlitwa [wyrazy przeciwstawne]

  • Prośba.
  • Błagania.
  • Rozmowa.
  • Nabożeństwo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]