Modny [wyrazy przeciwstawne]

  • Poszukiwany.
  • Podziwiany,
  • Wzięty.
  • Słynny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]