Model przyjaźni

Model Przyjaźni

Warunki

trwałej przyjaźni

(determinanty wskazywane przez dzieci)

Preferowane

cechy przyjaciela

Rozmowy niedokończone…

(co dzieci mówią o przyjaźni i przyjaciołach)

uczęszczanie do tej samej klasy

szczerość, lojalność życzliwość, oddanie, wesołość, prawdomówność i umiejętność dochowania tajemnicy. gdyby nie przyjaciele i koledzy nie miałabym z kim rozmawiać i bawić się.
oraz bliskość zamieszkania potrafi słuchać, doradzić i jednocześnie zachować w tajemnicy tematy wspólnych rozmów koleżeństwo i przyjaźń są istotne

podobne zainteresowania.

przyjaciel musi być wesoły, stawać w obronie, udzielać poparcia w różnych sytuacjach, .nie dokuczać i pomagać w nauce. chciałabym mieć przyjaciółkę lub bardzo dobrą koleżankę, ale znalezienie takiej osoby jest wyjątkowo trudne
    by zdobyć przyjaciół nie potrafi jasno wypowiedzieć się na ten temat, wskazuje, że trzeba być miłym i uśmiechniętym
   

zastanawia się nawet czy w ogóle ktoś go w klasie lubi. Zaraz też odpowiada sam sobie, że mu na tym w ogóle nie zależy