Rodzaj, liczba i przypadek przymiotnika

Przymiotniki odmieniają się przez rodzaje, liczby i przypadki, np.

  • mały komputer, mały dom, mały chłopiec,
  • piękna ulica, piękna budowla, piękna dziewczyna,
  • ciekawe okno, ciekawe krzesło, ciekawe jajko.

  • dobra pani, dobrej pani, dobrej pani, dobrą panią, dobrą panią, dobrej pani, dobra pani.

Formy rodzaju, liczby i przypadka przymiotnika pełnią funkcję składniową, to znaczy, że są zależne od rodzaju, liczby i przypadka rzeczownika, z którym łączą się w związek zgody.

W liczbie pojedynczej wyróżniamy 3 formy rodzajowe  przymiotnika:

  • męską (świetny interes),
  • żeńską (udana transakcja),
  • nijaką (dobre przedsiębiorstwo).

W liczbie mnogiej występują 2 takie formy:

  • męskoosobowa (tę formę przybierają przymiotniki, jeśli łączą się z rzeczownikami rodzaju męskiego, które są nazwami osób, np. mali chłopcy, zdolni sportowcy),
  • niemęskoosobowa (łączą się z pozostałymi rzeczownikami, np. małe psy, wysokie drzewa, smukłe dziewczyny).