Moim [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
moim forma narzędnika i miejscownika liczby pojedynczej zaimków mój,  moje Była z mim bratem na studniówce.
forma celownika liczby mnogiej zaimków mój,  moja, moje Przyglądał się moim skokom z ciekawością.