Moimi [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
moimi forma narzędnika liczby pojedynczej zaimków mój,  moja, moje Była z moimi butami u szewca.