Moją [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
moją forma biernika i narzędnika liczby pojedynczej zaimka  moja Danuśka jest moją siostrą.