Moje [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
moje forma mianownika i biernika liczby pojedynczej zaimka moje To jest moje biurko.
forma mianownika i biernika liczby mnogiej zaimków  moja, moje To są moje wnuki.