Mojego [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mojego forma dopełniacza liczby pojedynczej zaimków mój,  moje Czy nie widziałaś mojego zeszytu?
forma biernika liczby pojedynczej  zaimka mój Widzę z daleka mojego męża.