Mojej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mojej forma dopełniacza, celownika i miejscownika  liczby pojedynczej zaimka  moje Czy nie widziałaś mojej córki?