Mojemu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mojemu forma celownika  liczby pojedynczej zaimków mój,   moje Zrobiłam mojemu wnukowi niespodziankę.