Może [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
może partykuła wątpiąca Może dostanę tę pracę?
Forma 3 osoby czasu teraźniejszego liczby pojedynczej czasownika móc Ona może wyjechać.