Można [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
można czasownik niefleksyjny nieosobowy Można z nimi konie kraść.