„Moja wierna mowo” Czesława Miłosza

  • Wiersz pochodzi z 1969 roku z tomu „Miasto bez imienia”.
  • Wiersz zaliczany jest do liryki bezpośredniej.
  • Podmiotem lirycznym jest poeta -emigrant.
  • Utożsamiany jest z samym poetą, który wiele lat przebywał na emigracji.
  • Moja ojczysta jest dla poety pewnego rodzaju symbole, nieodłączny,m elementem samej ojczyzny, jej tradycji, kultury, polskości.
  • Swoje postrzeganie mowy ojczystej wyraża poeta poprzez różne uczucia, np. zachwyt, tęsknotę, miłość, ale też zwątpienie.
  • Podkreśla mocne przywiązanie do Polski i języka ojczystego, pozostaje mu wierny, podobnie jak wyznawanym wartościom, które chce ocalić.
  • Wiersz wolny, bezrymowy, wersy różnej długości.