Mojry [mitologia]

 • Personifikacja Przeznaczenia, które towarzyszyło każdemu człowiekowi.
 • Czuwały nad przebiegiem ludzkiego życia.
 • Stały się do pewnego stopnia bogami, ograniczając próby złamania wyznaczonego trybu życia.
 • Uważano je za córki Zeusa i Temidy.
 • Wg innej wersji były córkami Nyks.
 • Hoer zna tylko jedną mojrę.
 • Hezjod wymienia trzy prządki, które snują, odmierzają i przecinają nić życia:
  • Atropos, z wagą lub nożycami,
  • Kloto, z wrzecionem
  • Lachesis,  ze zwojem.
 • Miejsca kultu rozsiane po całej Grecji, w:
  • Sykionie,
  • Olimpii,
  • Sparcie,
  • Koryncie.
 • Rzymianie utożsamiali je z parkami.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły