Momos [mitologia]

  • Personifikacja Ironii i Sarkazmu.
  • Córka Nyks.
  • Siostra Hesperyd.
  • Była to raczej postać literacka niż mitologiczna.
  • Pozbawiona mitu i kultu.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły