Monodram

  • Oznacza utwór dramatyczny z jednym bohaterem.
  • Jest to dzieło sceniczne wykonywany przez jednego aktora.
  • Ma charakter monologu.
  • Może mieć ukrytą strukturę dialogową, gdy bohater traktuje jak partnera nieobecną na scenie osobę lub widownię, albo rozmawia ze swoim alter ego, tj. drugim ja.