Monodram

  • Krótki utwór dramatyczny.
  • Oznacza utwór dramatyczny z jednym bohaterem.
  • Jest to dzieło sceniczne wykonywany przez jednego aktora.
  • Ma charakter monologu.
  • Może mieć ukrytą strukturę dialogową, gdy bohater traktuje jak partnera nieobecną na scenie osobę lub widownię, albo rozmawia ze swoim alter ego, tj. drugim ja.
  • Typowym monodramem jest „Sposób bycia” Kazimierza Brandysa (1916-2000).