Poemat opisowy

  • Utwór dydaktyczno-filozoficzny.
  • Cechą charakterystyczną jest opis wybranych zjawisk przyrody, życia wiejskiego,l zabytków kultury.
  • Bliski jet poematowi dydaktycznemu (pouczającemu).
  • Przykłady poematu opisowego to:
  • **** „Sofiówka” S. Trembeckiego.
  • **** „Ziemiaństwo polskie” K. Koźmiana.