Dobrze czy nie…

Jak na ciebie patrzę, to mi się bigos z komunii zwraca!