„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej [dramat mieszczański]

Utwór nazywany jest również dramatem mieszczańskim, ponieważ cechuje go:

  •  tematyka związana z jedną  warstwą społeczną,
  • zwarta kompozycyjnie, dynamiczna akcja,
  • akcja oparta na wyraźnych związkach przyczynowo-skutkowych,
  • przebieg akcji skoncentrowany wokół niewielu zdarzeń i postaci (wszystkie sceny służą celowi nadrzędnemu, czyli kompromitacji Dulskiej),
  • istotną rolę odgrywa charakterystyka postaci, często zestawionych kontrastowo (np. Hesia i Mela),
  • didaskalia zawierają  szczegółowe uwagi, w których autorka również uwzględniała cechy bohaterów,
  • obok komizmu sytuacji, postaci i słowa występuje tragizm (sytuacja służącej hańbi ją w oczach tradycyjnej, wiejskiej rodziny, obłuda      moralno-obyczajowa staje się zjawiskiem trwałym, próba samobójstwa lokatorki).